Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Đào tạo CFE (Aaa về Sáng tạo Tài chính) vừa công bố Bộ chỉ số CFE-Liquid-Index, bao gồm hai chỉ số chính (sub-indices) là CFE-Liquid-HOSEindex và CFE-Liquid -HNIndex.

Ngoài ra, Bộ chỉ số còn bao gồm các chỉ số của từng cổ phiếu riêng lẻ trong rổ tính Index. Chỉ số VNIndex được tính toán dựa trên phương pháp trọng số căn cứ trên vốn hóa của các cổ phiếu trong rổ tính (Marketcap Weight). Trong thời gian gần đây, các quỹ ETF thu hút được dòng tiền của nhiều nhà đầu tư . Hoạt động của các quỹ ETF có tác động mạnh đến xu hướng của các cổ phiếu có vốn hóa lớn nhưng lại có thanh khoản thấp, vô hình trung đã tác động đến chỉ số VNIndex, trong nhiều thời điểm đã làm tăng tính sai lệch (bias), làm mất đi tính chỉ báo và vai trò là hàn thử biểu cho nền kinh tế nói chung. Ở góc nhìn khác, CFE nghiên cứu và xây dựng bộ chỉ số CFE-Liquidity-Index dựa trên phương pháp trọng số, căn cứ vào tính thanh khoản của cổ phiếu trong rổ tính toán chỉ số. Chỉ số CFE-Liquidity-Index không nhằm thay thế chỉ số VN-Index và HNX Index mà chỉ nhằm cung cấp thêm công cụ hỗ trợ cho các nhà đầu tư phân tích, tính toán và đo sức khỏe của thị trường dựa trên tiêu chí thanh khoản của từng loại cổ phiếu trong rổ tính chỉ số. Chỉ số CFE-Liquidity-Index đã loại bỏ phần lớn tác động không đáng có từ hoạt động giao dịch của các quỹ ETF và cung cấp thêm benchmartk cho các nhà đầu tư. Chỉ số CFE-HOSEindex đã có thời gian dài cho lợi nhuận tốt hơn (Outperform) chỉ số vốn hóa truyền thống. Bộ chỉ số CFE-Liquidity-Index được xây dựng trên các nguyên tắc cơ bản như sau: Trong bộ chỉ số CFE-Index, tiêu biểu là chỉ số CFE-HOSEindex bao gồm tất cả các cổ phiếu hiện đang giao dich trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM. Trong đó, cổ phiếu SSI và STB chiếm trọng số lớn nhất lần lượt là 6.6% và 3.8%. Top 10 cổ phiếu lớn nhất trong rổ tính CFE-HOSEindex chiếm 31.7% rổ tính toán, thấp hơn nhiều so với mức 83.9% của chỉ số VNIndex vào thời điểm 31/12/2010. CFE đã tiến hành kiểm tra (backtest) chỉ số CFE-HOSEindex và thấy rằng, chỉ số CFE-HOSEindex có các đặc điểm khá tương đồng với chỉ số VN-Index. Điểm khác biệt lớn nhất là mức lợi nhuận bình quân tuần của Chỉ số CFE-HOSEindex thấp hơn so với chỉ số VNIndex và độ lệch chuẩn của CFE-HOSEindex cũng cao hơn so với chỉ số VNIndex. Bù lại, chỉ số CFE-HOSEindex co Skewness dương và cao hơn so với Skewness của VNIndex. Chứng tỏ rằng, chỉ số CFE-HOSEindex phản ánh sát hơn với diễn biến thị trường trong thời gian qua khi mà hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” thường được nhắc đến. Chỉ số CFE-HOSEindex đóng cửa ngày 08/04/2011 ở mức 379 điểm (thấp hơn 85 điểm, tương đương -18% so với chỉ số VN-Index đóng cửa cùng ngày). Thanh Hà