(TNO) Ngày 27.3.2008, Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Bành Tiến Long đã ký quyết định công bố các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2008.