Nhằm tránh hoang mang trong dư luận và người tiêu dùng, Bộ Y tế đã công bố danh sách các mẫu sữa không chứa melamine đã qua xét nghiệm tính đến ngày 29/9