Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào Trường Chuyên Hà Tĩnh.

Năm học 2017- 2018, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh được phép tuyển 10 lớp, trong đó: Toán và Anh mỗi bộ môn 2 lớp; các môn Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử - Địa, Pháp mỗi bộ môn 1 lớp; mỗi lớp không quá 35 em, riêng các môn ngoại ngữ không quá 25 em.

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 1

Cách xét tuyển là căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hon; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

Chuyên Toán:

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 2

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 3

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 4

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 5

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 6

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 7

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 8

Chuyên Lý:

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 9

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 10

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 11

Chuyên Hóa

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 12

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 13

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 14

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 15

Chuyên Anh

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 16

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 17

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 18

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 19

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 20

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 21

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 22

Chuyên Sinh

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 23

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 24

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 25

Chuyên Văn

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 26

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 27

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 28

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 29

Cong bo diem thi tot nghiep THPT vao Truong Chuyen Ha Tinh - Anh 30

T.N