Ngày 05 tháng 11 năm 2007, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 04 Ngân hàng thương mại, cụ thể như sau: