"Song Ji Hyo trông thật trẻ trung, năng động và cực đáng yêu trong Bộ sưu tập Thu đông của Yesse 2013.

"Công chúa" cũng là người con gái duy nhất trong chương trình Running man nổi tiếng, lần này nhiều fan của cô nàng ngạc nhiên và thích thú khi trông thấy cô trẻ trung đến lạ, không thể ngờ là có thể nhìn thấy những hình ảnh xinh đẹp và baby đến thế của Song Ji Hyo. Trông cô nàng đáng yêu và "đẹp hút hồn" quá đi mất!!

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 1

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 2

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 3

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 4

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 5

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 6

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 7

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 8

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 9

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 10

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 11

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 12

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 13

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 14

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 15

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 16

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 17

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 18

"Cong chua" Song Ji Hyo cua Running man tre trung den la - Anh 19

Young