(VnMedia) - Các thông tin chi tiết trên thẻ tín dụng của 19 nghìn người dân Anh thường mua sắm trên mạng đã xuất hiện tự do trên công cụ tìm kiếm nổi tiếng của Google.