Một trang web chuyên tìm kiếm, cung cấp những thông tin về chăm sóc sức khỏe mang tên Healia vừa ra mắt chính thức đầu tuần qua. Theo đó, người sử dụng có thể nhận được những thông tin khá chi tiết dựa trên những đặc điểm bản thân và qua bộ lọc thông tin như triệu chứng và phương pháp điều trị.