Ngày 27.3 tại Hà Nội, CĐ TCty Hóa chất VN tổ chức ĐH lần thứ VIII. Đồng chí Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã tới dự và trao tặng cờ thi đua nhiệm kỳ 2003 - 2008.