ICTnews - Gần 200 thành viên đến từ những cộng đồng mạng. Đa số chưa biết mặt nhau, nhưng họ đã cùng nhau cho trẻ em chùa Bồ Đề một đêm Trung thu đáng nhớ. Bình luận(118)