(TNO) Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Công an và chính quyền các địa phương chỉ đạo tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp tiếp tục lưu hành các phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông.

Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương công khai hóa việc thực hiện chính sách hỗ trợ phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông tại địa phương, đặc biệt là kinh phí hỗ trợ, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan, các địa phương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng theo nội dung Công văn số 679 mà Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện hỗ trợ đối với chủ sở hữu phương tiện có xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông khi chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề đến hết năm 2010… Bảo Cầm