Hanoinet - Trong khi công nghiệp Mỹ tiếp tục ủ rũ thì công nghiệp âm nhạc châu Á bắt đầu “tái sinh” (chuyên san Billboard). Nhạc châu Á trở nên “hot” đến mức không chỉ có khả năng đề kháng sự thâm nhập âm nhạc phương Tây mà còn trở thành mặt hàng văn hóa xuất khẩu.