(HNMĐT) - Dự thảo Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước được Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh trình bày trước QH sáng nay (7-11) cho thấy: bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý tài sản nhà nước còn nhiều tồn tại, yếu kém.