(Kiến Thức) - Chả mực Hải Phòng là một món ăn ngon, đặc trưng của thành phố biển Hải Phòng và có cách chế biến khác biệt.