(LĐ) - Báo Lao Động đã từng phản ánh những yếu kém trong công tác quản lý trật tự xây dựng của chính quyền phường Ô Chợ Dừa. Nhưng mới đây, trên địa bàn phường lại xuất hiện một công trình sai phép nghiêm trọng tại số 170 phố Hào Nam.