Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình thủy lợi Di Lăng (Quảng Ngãi) vẫn không đưa được giọt nước nào phục vụ sản xuất cho người dân, gây lãng phí tiền của Nhà nước.