Công ty dịch vụ mạng có quy mô toàn cầu AOL (America Online Inc.) có trụ sở ở thành phố Dulles, bang Virginia vừa ra thông báo ngày 15/10 về việc cắt giảm 2.000 việc làm, chiếm 20% tổng số lao động của công ty trên toàn thế giới. Đây là một phần trong kế hoạch tiết kiệm chi phí trong quá trình chuyển đổi công ty từ một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập mạng Internet cho những khách hàng có đăng ký thành một doanh nghiệp lấy dịch vụ quảng cáo trực tuyến làm chính.

small_4700.jpg Tổng giám đốc điều hành của AOL, ông Randy Falco, cho biết kế hoạch cắt giảm việc làm trên đây được bắt đầu thực hiện ngay từ ngày 16/10/2007 và kết thúc vào cuối năm đối với 1.200 nhân viên tại thị trường Mỹ, trong đó có 750 người thuộc biên chế của các đơn vị tại tổng hành dinh. Khoảng 800 việc làm thuộc diện cắt giảm ở ngoài nước sẽ được thực hiện theo một lịch trình chậm hơn, nhất là ở châu Âu. Tính đến ngày 30/6/07 AOL chỉ còn 10,6 triệu khách hàng thuê bao ở Mỹ, giảm hơn 60% so với thời kỳ đỉnh cao 26,7 triệu khách hàng hồi tháng 9/02. Để khắc phục chiều hướng sụt giảm khách hàng thuê bao, từ tháng 8/06 AOL bắt đầu cải tổ để trở thành một công ty cung cấp dịch vụ truy cập mạng miễn phí trên cơ sở lấy dịch vụ quảng cáo làm nguồn thu chính. Tháng trước, AOL thông báo đến mùa Xuân năm 2008 sẽ chuyển trụ sở tới thành phố Niu Yoóc, nơi hiện nay đã triển khai phần lớn lực lượng chuyên gia quảng cáo của công ty.