Ngày 28/3/2009, Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB-Cienco5) chính thức làm lễ công bố quy hoạch và khởi công dự án khu dân cư Sơn Tịnh-Quảng Ngãi, do Công ty làm chủ đầu tư với tổng vốn trên 1.200 tỷ đồng. Chi tiết...