Ngày 18/1/2008, 1 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam sẽ chính thức được niêm yết tại sàn Hà Nội...