ND - Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai và Công ty E.C.Euro Consult vừa ký hợp đồng xây dựng bốn dự án sản xuất bột và giấy trên cơ sở bốn dây chuyền công nghệ nhập khẩu từ Canada trị giá 49 triệu USD.