(ATPvietnam.com) - Ngày 27/12/2007, Chánh Thanh tra UBCKNN đã ký Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Số 14 và Công ty Cổ phần Công trình 6.