Bị cắt nước từ tháng 1-2008 vì gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng công ty quay sang khoan giếng ngầm, sử dụng nước sông