NDĐT - Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), đã nhất trí tăng vốn điều lệ từ 440 tỷ đồng lên 1.007 tỷ đồng sau khi sáp nhập thêm hai công ty thành viên là Hoàng Anh Quy Nhơn và Hoàng Anh Sài Gòn.