Ngày 20.1 (nhằm ngày 25 tháng chạp), công ty Phương Trang mở tuyến xe đò đi từ TP.HCM đến Cần Thơ và ngược lại.