Lượng cổ phiếu đã mua tương ứng 440 nghìn đơn vị. Ngày trở thành cổ đông lớn là ngày 26/7.

Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát đã mua hơn 440 nghìn cổ phiếu SSG, làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn của SSG. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn là ngày 26/7.

Trước giao dịch, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát chưa nắm giữ cổ phiếu nào của SSG. Sau giao dịch, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát nâng tỷ lệ nắm giữ lên 8,85% vốn.

Cổ phiếu SSG vào diện kiểm soát từ 22/3 do lợi nhuận sau thuế năm 2012 âm. SSG tiếp tục lỗ ròng 2,48 tỷ đồng trong quý I/2013. Cổ phiếu SSG hiện có giá 3.500 đồng/cổ phiếu.

Nguồn Dân Việt/HNX