Công ty quản lý quỹ Tín Phát đã mua 1,98 triệu cổ phiếu APS vào ngày 26/7, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,08% vốn.

Công ty cổ phần quản lý quỹ Tín Phát thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu APS của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương.

Công ty cổ phần quản lý quỹ Tín Phát đã mua 1,98 triệu cổ phiếu APS làm thay đổi sở hữu và trở thành cổ đông lớn của APS. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn là ngày 26/7.

Trước giao dịch, Công ty cổ phần quản lý quỹ Tín Phát chưa nắm giữ cổ phiếu APS nào. Sau giao dịch, Công ty cổ phần quản lý quỹ Tín Phát tăng tỷ lệ nắm giữ lên 5,08% vốn APS.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 26/7, Công ty cổ phần quản lý quỹ Tín Phát đã mua 8,85% vốn Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (mã SSG ) và trở thành cổ đông lớn.

Nguồn Dân Việt/HNX