Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có Quyết định chấp thuận cho Công ty tài chính Cao su tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng.