Nằm ở miền Trung Ôxtrâylia, cách Alice Springs khoảng 300km về phái Tây Nam, bình nguyên cát mênh mông này có hai thành hệ địa chất khác thường.