Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 sẽ tăng 0,2% so với tháng 9, theo một thành viên của tổ điều hành thị trường trong nước.