(CafeF) – CTCP Cáp Sài Gòn (mã CSG) đăng ký mua hơn 200.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 10/11/2008. Quý III doanh thu của công ty giảm 70% so với quý trước.