(ATPvietnam.com) - Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc đăng ký mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CK: CSG).