Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Licogi 16.6 với những nội dung sau:

+ Tên công ty: CTCP Licogi 16.6 +Tên tiếng Anh: Licogi 16.6 Join Stock Company + Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà văn phòng Công ty 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội + Điện thoại : (04) 2225 0718 Fax : (04) 22250716 + Địa chỉ website: www.licogi166.vn + Vốn điều lệ đăng ký: 25.000.000.000 đồng + Vốn điều lệ thực góp: 25.000.000.000 đồng + Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 2.500.000 cổ phiếu + Cơ cấu sở hữu: Nhà nước: 0%, cổ đông trong nước: 100%, cổ đông nước ngoài: 0%. + Ngành nghề kinh doanh: Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, nền móng công trình, kinh doanh bất động sản.