Ngày 24/03/2010, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã có thông báo chấp thuận cho CTCP Thép Đà Nẵng được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGD với những nội dung sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mã chứng khoán: DNS Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5,953,747 cổ phiếu Tổng giá trị đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 59,537,470,000 đồng