Ngày 19/1/2009, cổ phiếu CTCP Xây dựng Giao thông II Cao Bằng (mã giao dịch: TCC2) đã chính thức được mua bán trên SANOTC.