(HNM) - Chính phủ Cu-ba ngày 18-1 đã lên án cuộc bao vây, cấm vận do Mỹ đơn phương áp đặt chống nước này từ gần 50 năm nay là một trở ngại lớn đối với việc thực thi nhân quyền tại đất nước này.