AP cho biết, biện pháp mới nhất trong hàng loạt cải cách thông thoáng gần đây nhằm cải thiện đời sống người dân do tân Chủ tịch Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô đưa ra là đẩy nhanh tiến trình cấp quyền sử dụng nhà ở tư nhân vốn hoàn toàn do nhà nước quản lý từ trước tới nay cho hàng nghìn người dân nước này đang phải thuê nhà ở của nhà nước từ 20 năm trước...