(VietNamNet) - Điểm đến học tập kinh nghiệm của 8 công nhân vệ sinh tiêu biểu của TP.HCM là Singapore - quốc gia sạch, xanh nhất thế giới.