ICTnews - Các website, blog, thậm chí cả “dế” cũng hào hứng “cúp điện” hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất”.