Ngay khi sự thật về vụ sữa nhiễm hóa chất bị phát hiện, người dân Trung Quốc đã có những phản ứng mạnh mẽ, chủ yếu là tức giận, lo sợ và bối rối.