Cụ già 87 tuổi hiến tặng 10 tỷ đồng xây trường học 11:29 AM | 30/03/2009