(Zing) - Cướp trót lọt một vụ được hơn 600 triệu đồng, khi túng tiền đánh bạc, Sự lại đi mua súng, dao đến một ngân hàng khác để cướp.