Người nổi bật nhất trong trận Chelsea-Aston Villa đêm qua là Shevchenko. Đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng bên cạnh cái nhịp Sheva penalty – Sheva sút xa – Sheva kiến thiết ấy, người ta còn dễ nhận ra một hình bóng quen mà không quen khác: Michael Ballack.