Ông Liu Zundun ở Hắc Long Giang, Trung Quốc được mệnh danh "răng sắt" bởi sở thích ăn thủy tinh.