Nhiều ý kiến cử tri bức xúc về tình hình giá cả tăng cao, việc làm và tình trạng ô nhiễm môi trường…