Phòng em khs chật, mọi năm trước mùa hè 2 vợ chồng nằm đất thôi. Năm nay có con nhỏ, em muốn mua cái phản hoặc giường đa năng./ Các mẹ có kinh nghiệm có thể giới thiệu cửa hàng,chia sẻ giá cả và cách lựa chọn giường cho phù hợp được ko a? Em cám ơn mọi người ghé thăm topic của em.

Phòng em khs chật, mọi năm trước mùa hè 2 vợ chồng nằm đất thôi. Năm nay có con nhỏ, em muốn mua cái phản hoặc giường đa năng./ Các mẹ có kinh nghiệm có thể giới thiệu cửa hàng,chia sẻ giá cả và cách lựa chọn giường cho phù hợp được ko a? Em cám ơn mọi người ghé thăm topic của em.