Hỏi:

small_10764.jpg Xin cho biết xe ô tô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ ngồi được phép nhập khẩu theo qui định sẽ bắt buộc phải thông qua các cửa khẩu nào? (Vũ Đức Minh, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp.HCM) , Tp.HCM) Trả lời: Thủ tục nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng, dưới 16 chỗ ngồi được quy định cụ thể tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT- BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 23/1/2006 của liên Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) – Bộ Giao thông vận tải – Tài chính – Công an. Theo đó, xe ôtô đã qua sử dụng, dưới 16 chỗ ngồi chỉ được phép nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế sau: Cái Lân Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Tp.HCM.