Đang trong giai đoạn nước rút khẩn trương cho ngày mạc mùa tắm biến 2009, thị xã Cửa Lò vào những ngày cuối tháng 3 nhộn nhịp như một công trường xây dựng. Chi tiết