Hanoinet - Hai cuarơ từng giành chiến thắng chặng tại giải đua danh tiếng Vòng quanh nước Pháp năm nay mới có phản ứng dương tính với chất cấm.