Hiện có gần 23.000 sinh viên nước ngoài đang theo học tại 4 trường đại học y cùng 33 trường trung cấp y ở Cuba.