Trong một động thái nhằm mở đường cho các cuộc cải cách với quy mô lớn hơn, chính quyền Cuba vừa ban hành một sắc lệnh đẩy nhanh tiến trình...